• แผ่นสังกะสี

ขนาดมาตราฐาน
• 4’x 8’  ฟุต
• 4’x10’ ฟุต
• 4’x Coil
• 16” นิ้ว x Coil

เกรด: JIS G3302 Z12,Z18,Z22,Z27
ความหนาตั้งแต่ 0.29มม.-3.0 มม.

 

 BSI (สิงห์แดง) 


 

BHP (จิงโจ้)  


 

BHP Galvaspan SD "SuperDyma" New Coming 


 

สังกะสี นกสิงห์ (New Coming)