• แผ่นอลูมิเนียม
ขนาดมาตราฐาน
• 4’x 8’  ฟุต
• 4’x Coil


 
เกรด AA1100
• ความหนาตั้งแต่ 0.28 มม – 6.0 มม