• แผ่นเหล็กชุบซิงค์
ขนาดมาตราฐาน
• 4’x 8’  ฟุต
• 4’x Coil
ความหนาตั้งแต่ 0.4 มม – 3.0 มม