• ท่อสแตนเลส ฉาก แบน
เกรด 304
• ท่อกลมเงา
• ท่อกลมด้าน
• ท่อเหลี่ยม HL


 

• ฉากสแตนเลส 
เกรด 304


 

• สแตนเลสเส้นแบน
เกรด 304