ตัดโลหะ

  • รับตัดโลหะจากม้วนโลหะ
  • รับตัดความยาว ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ