• แผ่นสแตนเลส
ขนาดมาตราฐาน
• 4’x 8’  ฟุต
• 4’x10’ ฟุต
• 5’x10’ ฟุต
• 4’x Coil
• 16” นิ้ว x Coil


 
เกรด 201 
• ผิวเงามัน      2B      ความหนาตั้งแต่ 0.3 มม – 3.0 มม
• ผิวด้าน         No.1   ความหนาตั้งแต่ 3.0 มม – 6.0 มม

 
เกรด 430
• ผิวเงา         BA    ความหนาตั้งแต่ 0.4 มม – 1.0 มม
• ผิวเงามัน    2B     ความหนาตั้งแต่ 1.2 มม – 3.0 มม 

 

เกรด 204 CU
•ผิวเงามัน  2B ความหนาตั้งแต่ 0.4 มม – 1.5 มม  


 

 เกรด 304 (Thainox)
• ผิวเงามัน        2B   ความหนาตั้งแต่ 0.4 มม – 3.0 มม
• ผิวเงา             BA   ความหนาตั้งแต่ 0.4 มม – 3.0 มม
• ผิวด้าน           No.1 ความหนาตั้งแต่ 3.0 มม – 20 มม


 

 เกรด 316
• ผิวเงามัน        2B   ความหนาตั้งแต่ 0.6 มม – 3.0 มม
• ผิวด้าน           No.1 ความหนาตั้งแต่ 3.0 มม – 20 มม